Osoblažsko

Osoblažsko (osoblažský výběžek) se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Bruntál a z velké části je ohraničeno státní hranicí s Polskem. Poměrně intenzivně hospodářsky využívaná krajina skrývá malebná zákoutí a občas až překvapivé bohatství rostlin i živočichů (a samozřejmě tu rostou i houby). Mezi zdejší chráněná území nebo přírodní výtvory patří PP Oblík u Dívčího Hradu, PP Liptáňský bludný balvan, PR Džungle, PR Velký Pavlovický rybník a EVL Osoblažský výběžek.

Berte prosím v úvahu, že nejsem geograf a mé vymezení území se nemusí nutně shodovat s pohledem někoho dalšího, byť v rámci přírodovědných prací bývá vymezováno přibližně tak, jak ho chápu já. Vypomohu-li si botanickou terminologií, pak bych níže uvedené charakteristiky oblasti shrnula pod Osoblažsko s.str. (sensu stricto, tedy v užším slova smyslu) a jako Osoblažsko s.l. (sensu lato, tedy v širším pojetí) ho chápala včetně Petrovic, Janova a případně součástí města Město Albrechtice, které jinak leží mimo (Žáry, Valštejn apod. - z hlediska kulturně-společenského mi zde nevadí, jinak bych je sem však přiřazovala velmi neochotně). Samotné hraniční město do svých studií také nezahrnuji.

Obce a osady z hlediska územně správního členění náleží k obci s rozšířenou působností Krnov a obcím s pověřeným obecním úřadem Město Albrechtice a Osoblaha.
Patří sem (od severu) Slezské Pavlovice, Osoblaha (k ní náleží osada Studnice), Hlinka (k ní náleží osada Rylovka), Vysoká (její součást tvoří Bartultovice a Pitárné), Jindřichov (součástí jsou Arnultovice), Dívčí Hrad (s místními částmi Sádek a Životice), Bohušov (jehož součástí jsou Dolní Povelice s osadou Grundek, Karlov s Novou Vsí, Kašnice a Ostrá Hora), Liptaň (součástí jsou Horní Povelice a Bučávka), Rusín (součástí jsou Matějovice a Hrozová), Slezské Rudoltice (součástí jsou Amalín, Koberno a Víno) a Třemešná (součástmi jsou Damašek a Rudíkovy). Kromě nich k Osoblažsku náleží Piskořov a Biskupice, které jsou součástí města Město Albrechtice.

Kromě silniční sítě velkou část území propojuje železniční trať úzkorozkého rozchodu (na obrázku níže).

Hromadnou autobusovou přepravu zde zajišťovala dlouhý čas Osoblažská dopravní společnost, v posledních letech v některých úsecích též ARRIVA MORAVA.

Tipů na pěší výlety je hned několik. Zajímavých míst je zde spousta, některá z nich jsou k vidění při zastaveních na trasách tří turistických tras KČT (jejich popis je zde - ale je/nebo minimálně bylo tam pár drobných chybek, např. z Oblíku u Dívčího Hradu někdo udělal Orlík apod.).

Na obnovení/aktualizaci zatím čeká část věnovaná spolkům a tradicím, včetně paličkované krajky, a dále přírodním podmínkám.

 

dotazník - rozvoj Krnovska

foto-soutěž Za poklady příhraničí

video z projížďky vlakem jednoho nadšence

 

pozvánky:

vydejte se pěšky nebo na kole po stopách naučné stezky kostely Osoblažska ( I. etapa, II. etapa III. etapa, IV. etapa, V. etapa)
nebo parním vlakem po úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha