Vědecká práce, publikace, prezentace a projekty

Vystudovala jsem sice systematickou biologii a ekologii, ale zaměřením jsem hlavně botanik. Moje botanizování je zaměřeno především na Osoblažsko, ale podílela jsem se i na pár biologických průzkumech v Čechách (Nouzov - Blažek 2007, Orlík - Stýblo 2016) a účastnila se mnoha drobných exkurzí v Čechách i na Moravě, floristických kurzů v Třebíči (2011), v Nové Pace (2013), v Podbořanech (2014), v Mladé Boleslavi (2016), ve Znojmě (2020) a floristických minikurzů v Plumlově (2012), Horní Lidči (2014), v Litovli (2015), Moravské Třebové (2016), v Dobrušce (2017), v Horní Lipové (2017), v Písku (u Jablunkova, 2018), v Polici nad Metují (2019) a v Olešnici v Orlických horách (2020). Nevynechala jsem ale ani minikurz doma na Osoblažsku (2013).

Svou práci jsem prezentovala především formou drobných zpráv o zajímavých nálezech konkrétních druhů (většinou sepsané ve spolupráci s kolegy). Různé příspěvky k poznání květeny Osoblažska jsem publikovala ve sborníku muzea v Bruntále, ve Zprávách České botanické společnosti či Zprávách její pobočky. Mimo to jsem sepsala dvě diplomové práce, připravila poster o Osoblažsku a několik prezentací. A v neposlední řadě jsem se podílela na přípravě již zmíněného floristického minikurzu na Osoblažsko.
Během r. 2014 jsem měla možnost zapojit se do jednoho biologického průzkumu - v pískovně Tasovice na J. Moravě, kam jsem byla přizvána známým, studujícím v Olomouci (a poznala tak pár dalších srdnatých přírodovědců); v r. 2016 jsem se účastnila floristického minikurzu spojeného s ochranářským mapováním a terénním průzkumem v Hustopečské pahorkatině a i později (ačkoliv to občas není nikde vidět, přestože i mé zápisy z exkurzí byly publikovány) jsem se podílela na dalších podobných akcích.
Zapojila jsem se do spolupráce s autory map v projektu PLADIAS.

Ráda bych pokračovala v botanizování v mé milované domovině, ale nejen v sezoně 2015 (vzhledem k zaměstnání ve středních Čechách a příteli na Moravě) to moc nevyšlo. Od května 2017 (se změnou zaměstnání) jsem botanizovala převážně ve východních Čechách. Momentálně jsem se přesunula pro změnu do jihomoravské metropole.

V současné době na botanizování nemám úplně moc čas.
 

bakalářská práce
Když jsem ještě jako student bakalářského oboru biologie váhala, jaké téma zvolit pro závěrečnou práci, vybrala jsem si nakonec floristiku. Za zájmové území jsem si zvolila vcelku neprobádáné území Osoblažska, odkud pocházím. Protože se jedná o dost odlehlé (rozumějte od Budějovic) území, nakonec se mě jako školitel ujal Petr Koutecký, který pochází z Ostravska (což je k nám o trochu blíže).
více o práci zde

magisterské práce
Těsně před dokončením bakalářské práce se mi podařilo dojednat zapůjčení herbářových položek vztahujících se k Osoblažsku, ale protože jsem hned nepokračovala ve studiu na JU (musela jsem tam dělat v únoru přijímací zkoušky), ale o něco dříve jsem potřebovala mít zadáno téma na UHK a chtěla jsem navázat na předchozí práci (a byly nějaké složitosti se změnou tématu), pokračovala jsem v HK se stejným tématem, jaké jsem měla v záloze pro má studia botaniky na JU. /omlouvám se za složitou větnou konstrukci, ale snad jste to pochopili/
výsledná práce na UHK zde. Druhá práce nakonec nebyla dokončena.

články:

Mruzíková Z. (2013): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 48: 17-29.
Mruzíková Z. (2014): Poznámky k rozšíření orchidejí na Osoblažsku. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, Valašské Meziříčí, 3: 39-46. - pdf
Mruzíková Z. (2020): Kriticky ohrožené druhy v květeně CHKO Orlické hory. – Acta musei Reginaehradecensis, Hradec Králové, 38: 49-53. - pdf
Mruzíková Z. (2020): Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku aneb běžné druhy ne tak běžnými. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, 9: 73-76.
Mruzíková Z. (2020): Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska. - II – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, 9: 62-72.

příspěvky k zajímavým botanickým nálezům:

Ekrt L. & Mruzíková Z. (2012): Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 47: 43-158.
Hlisnikovský D. & Mruzíková Z. (2012): Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum, Omphalodes scorpioides, Scleranthus polycarpos, Zannichellia palustris. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 255-264 (259, 260, 261–262, 262). - pdf
Koutecký P. & Mruzíková Z. (2009): Viola mirabilis, Veronica verna – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 44: 185-319 (312–313, 316).
pozn. Viola mirabilis byla determinační omyl
Köppl P. & Mruzíková Z. (2017): Huperzia sellago. – In: Kučera J. & Gerža M. [eds]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 11, Orchis, Hlinné 36/1: 1-9.
Kučera J., Mruzíková Z. (2019): Erechtites hieracifolius, Mimulus guttatus, Vicia sylvatica. – In: Kučera J. [ed.]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 13, Orchis, Hlinné 38/1: 4-13 (7, 9, 12).
Lukeš Z., Mruzíková Z. (2020): Anthemis cotula, Filago germanica. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVIII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 55: 27-138 (38, 70).
Mruzíková Z. (2014): Bunias orientalis, Misopates orontium – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 63: 69-82 (71, 74). - pdf
Mruzíková Z. (2014): Dactylorhiza sambucina, Hypericum humifusum. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D.: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 63: 263-282 (267-268, 269). - pdf
Mruzíková Z. (2014): Lythrum hyssopifolia. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 49: 163.
Mruzíková Z. (2017): Arnica montana, Carex hartmanii, Cephalanthera damasonium, Chenopodium bonus-henricus, Dactylorhiza majalis, Epilobium palustre, Epipactis helleborine, Hypericum humifusum, Lilium bulbiferum, Lilium martagon, Lycopodium annotinum, Platanthera chlorantha, Pyrola minor. – In: Kučera J. & Gerža M. [eds]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 11, Orchis, Hlinné 36/1: 1-9.
Mruzíková Z. (2017): Bromus secalinus a Vicia pannonica. – In: Dančák M. & Kocián P.: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 66: 239, 248. - pdf
Mruzíková Z. (2018): Monotropa hypopitys. – In: Kučera J. & Doležal J. [eds]: Příspěvky ke květeně Východních Čech 9, Východočeský botanický zpravodaj 19, Hlinné: 13-19.
Mruzíková Z. (2018): Carex davalliana, Dactylorhiza majalis, Drosera rotundifolia a Huperzia sellago. – In: Kučera J. & Gerža M. [eds]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 12, Orchis, Hlinné 37: 2-9 (3-5).
Mruzíková Z. (2019): Dactylorhiza majalis, Gymnadenia conopsea. – In: Kučera J. & Doležal J. [eds]: Příspěvky ke květeně Východních Čech 10, Východočeský botanický zpravodaj 21, Hlinné: 11-19 (14, 15).
Mruzíková Z. (2020): Aira caryophyllea, Bolboschoenus planiculmis, Hypericum humifusum, Urtica urens. – In: Dančák M. & Kocián P. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 69: 29-45 (31, 31, 35, 40).
Mruzíková Z. (2020): Botrychium matricariifolium, Malaxis monophyllos. - In: Lustyk P. & Doležal J. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVIII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 55: 27-138 (46, 89).
Mruzíková Z. (2019): Botrychium lunaria, Chenopodium bonus-henricus, Huperzia sellago, Orchis mascula. – In: Kučera J. [ed.]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 13, Orchis, Hlinné 38/1: 4-13 (5, 6, 8, 10).
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2012): Aira caryophyllea, Ceratophyllum submersum, Commelina communis, Peucedanum oreoselinum. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI., Čas. Slez. Muz. Opava (A), 61: 255-264 (256, 257–258, 258, 260–261). - pdf
Mruzíková Z. & Horník J. (2017): Pyrola minor. – In: Kučera J. & Gerža M. [eds]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 11, Orchis, Hlinné 36/1: 1-9.
Mruzíková Z. & Köppl P. (2017): Gentiana asclepiadea, Lilium bulbiferum, Platanthera chlorantha. – In: Kučera J. & Gerža M. [eds]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 11. – Orchis, Hlinné 36/1: 1-9.
Mruzíková Z. & Köppl P. (2018): Dactylorhiza majalis, Epipactis helleborine. – In: Kučera J. & Doležal J. [eds]: Příspěvky ke květeně Východních Čech 9, Východočeský botanický zpravodaj 19, Hlinné: 13-19.
Mruzíková Z. & Kučera J. (2017): Lilium bulbiferum. – In: Kučera J. & Gerža M. [eds]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 11, Orchis, Hlinné 36/1: 1-9.
Mruzíková Z., Lukeš Z. (2020): Agrostemma githago, Centunculus minimus, Filago germanica, Filago lutescens, Misopates orontium, Stachys annua. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XVIII., Zprávy České botanické společnosti, Praha, 55: 27-138 (31, 52, 70, 70, 90, 122).
Mruzíková Z., Lukeš Z. & Chlachula L. (2018): Epipactis palustris. – In: Dančák M. & Kocián P.: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 67: 139-163 (147,148).
Mruzíková Z. & Lukeš Z. (2019): Chenopodium bonus-henricus, Silene noctiflora. – In: Kučera J. [ed.]: Příspěvky ke květeně Rychnovska 13, Orchis, Hlinné 38/1: 4-13 (6, 11).

ostatní příspěvky:

Lukeš Z. & Mruzíková Z. (2020): Exkurze na Ondřejník. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti, 9: 34-39.
Mruzíková Z. (2012): K poznání flóry Osoblažska. – Sborník bruntálského muzea 2012: 73-80. - pdf
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. (2014): Ohlédnutí se za floristickým minikurzem – Osoblažsko 2013. Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 16–17.
Mruzíková Z. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3, Příloha 1: 1–48. – pdf
Mruzíková Z. & Köppl P. (2018): Jubilant Josef Kučera stále v plné práci pro Orlické hory. Ochrana přírody, 4/2018 - kulér.
Mruzíková Z. (2019): Orchideje Orlických hor a podhůří. – recenze. Ochrana přírody, 3/2019 - kulér.
Mruzíková Z. (2020): O změnách v poznání orchidejové flóry v Orlických horách. – Ochrana přírody, Praha, 5/2020 - kulér.

další prezentace mé práce:

Mruzíková (2010): Floristické studie na Osoblažsku In: Šafránková I. [ed.] (2010): Studentská konference katedry biologie. – Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. – sborník abstraktů z konference; poster
Mruzíková & Koutecký (2011): Persicaria L. – studijní materiály k určovacímu semináři cévnatých rostlin - ppt
Mruzíková (2012): Příspěvek k flóře Osoblažska. – prezentace na setkání pobočky ČBS - ppt

Doplnění, opravy a jiné úpravy textů o květeně Osoblažska na různých webech – např. Slezské zemské dráhy a Osoblažsko, Osoblažsko. A v neposlední řadě také botanická bibliografie regionu.

projekty:
Svými fotografiemi jsem přispěla do dvou botanických fotogalerií (na katedře botaniky Jihočeské univerzity a na portál české flóry), do fotogalerií na BioLibu a k tvorbě banerů o Osoblažsku (kostely apod., v roce 2012). Podílím se také na webech České botanické společnosti (např. studentské práce) a její Moravskoslezské pobočky (iniciovala jsem medailonky botaniků, napsala texty některých osobností, zprávy z exkurzí aj.).

Copyright © 2021 http://www.botanicka-z-osoblazska.cz/